Okvirni sporazum o slivu rijeke Save

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB), prvi razvojno orijentisan multilateralni sporazum zaključen u regiji u 21. stoljeću, Strane FASRB-a su potpisale 3.12.2002. u Kranjskoj Gori u Sloveniji i ratificirale 2004. godine. FASRB predstavlja osnovu za prekograničnu saradnju vlada, institucija i pojedinaca prema održivom razvoju sliva rijeke Save.

FASRB definiše tri glavna cilja saradnje:
  • uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njenim plovnim pritokama,
  • uspostavljanje održivog upravljanja vodama,
  • poduzimanje mjera za sprečavanje ili ograničavanje opasnosti, te za smanjenje i uklanjanje negativnih posljedica, uključujući i posljedice poplava, leda, suša i slučajeva ispuštanja tvari štetnih za vodu.
 
Osnovni principi saradnje u slivu rijeke Save predviđeni od strane FASRB-a i dogovoreni od strane svih Strana su suverena jednakost, teritorijalni integritet i postizanje zajedničke dobrobiti, saradnja u „dobroj vjeri“ uz međusobno poštivanje nacionalnih zakonodavstava, institucija i organizacija.

Za implementaciju FASRB-a Strane su nominirale nadležne nacionalne institucije. Za koordinaciju implementacije FASRB osnovana je Međunarodna komisija za sliv rijeke Save.