Zgodovina sodelovanja

2001 Štiri obrežne države Savskega bazena - Bosna in Hercegovina, Zvezna republika Jugoslavija, Republika Hrvaška in Republika Slovenija so vstopile v proces, znan kot Savska pobuda s ciljem sodelovanja za trajnostno upravljanje vodnih virov v celotnem porečju. Podpisale so »Pismo o nameri« o začetku skupnih dejavnosti na področju reke Save in njenih pritokov.
Osnovna ideja Savske pobude iz »Pisma o nameri« je bila vzpostavitev ustreznega institucionalnega okvira za čezmejno sodelovanje, ki bo zagotavljal trajnostno rabo, varovanje in upravljanje vodnih virov v Savskem bazenu ter s tem omogočal »boljše življenjske pogoje in dvig standarda prebivalstva v regiji«.
2002  Ob upoštevanju velikih političnih, gospodarskih in družbenih sprememb, do katerih je prišlo v regiji, in sprejemanju ideje o sodelovanju pri trajnostnem razvoju, rabi, varovanju in upravljanju z vodnimi viri v Savskem bazenu, so savske države sprejele izziv in uspele skleniti Okvirni sporazum o Savskem bazenu (FASRB), edinstveno mednarodno pogodbo, ki je združila vse vidike upravljanja z vodnimi viri, ter ustanoviti skupno Mednarodno komisijo za Savski bazen (Savska komisija) za njegovo izvajanje.
2003  Delovati je začela začasna Savska komisija, začasni skupni organ, katerega glavni cilj je bila priprava vseh potrebnih korakov za ustanovitev stalne Savske komisije z začetkom veljavnosti FASRB.
2004  Začetek veljavnosti FASRB.
2005  Prvo ustavno zasedanje Savske komisije
2006  Delovati je začel stalni sekretariat Savske komisije.
2020 Savska komisija je proslavila 15 let uspešnega sodelovanja.
Proces Savske pobude
Dejavnost / Dogodek Datum
Začetek pobude Junij 2001
Podpis Pisma o nameri o sodelovanju 29. november 2001
Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Podpis FASRB 3. december 2002
Kranjska Gora, Slovenija
Začetek delovanja začasne Savske komisije. 12. marec 2003
Bruselj, Belgija
Začetek veljavnosti FASRB 29. december 2004
Ustavno zasedanje Savske komisije 27.-29. junij 2005
Zagreb, Hrvaška
Začetek delovanja sekretariata Savske komisije. 9. januar 2006 
Zagreb, Hrvaška