Pooblastila in odgovornosti

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (FASRB) zagotavlja Mednarodni komisiji za Savski bazen (Savski komisiji) najširši obseg dela med evropskimi vodnimi organizacijami, z obravnavo vprašanj o razvoju in trajnosti, ob upoštevanju različne rabe vode, varstva ekosistemov, zaščite pred škodljivimi vplivi vode in nesrečami povezanimi z onesnaževanjem vode ter povezovanjem razvoja plovbe z varstvom okolja.

  

Za doseganje glavnih ciljev FASRB Savska komisija sprejema odločitve na področju plovbe, ki so zavezujoče za vse pogodbenice, da bi zagotovili pogoje za varno plovbo po reki Savi in njenih plovnih pritokih.

Glede vseh drugih vprašanj Savska komisija daje priporočila in usklajuje razvoj in izvajanje skupnega in/ali celostnega načrta oz. načrtov upravljanja z vodnimi viri Savskega bazena, pripravo razvojnih programov, vzpostavitev integriranih sistemov (GIS, RIS, napovedovanje poplav, itd.), usklajevanje dejavnosti z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami ter razvoj protokolov za urejanje posameznih vidikov izvajanja FASRB.