Sekretarijat

Sekretarijat je administrativno i izvršno tijelo Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) koju čine službenici i administrativno osoblje. Službenici Sekretarijata su izvršni sekretar, njegovi zamjenici i savjetnici, državljani Strana, zastupljeni na ravnopravnoj osnovi, a imenuje ih Savska komisija.