Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti

Sava FRMP je bil razvit s podporo naložbenega okvira za Zahodni Balkan, ki je bil zagotovljen v okviru projekta:  »Izboljšanje skupnih ukrepov za obvladovanje poplav v Savskem bazenu«.
Pogodbenice FASRB so Sava FRMP sprejele na svojem osmem sestanku v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), 24. oktobra 2019.

Glavna prednost Sava FRMP je, da je skoraj v celoti usklajen z zahtevami Okvirne direktive EU o poplavah in Protokola o varstvu pred poplavami k FASRB, ter da obravnava vsa ključna vprašanja obvladovanja poplavne ogroženosti, ki so pomembna za celotno porečje, vključno s cilji obvladovanja poplavne ogroženosti na ravni porečja, določa pa tudi območja skupnega interesa za varstvo pred poplavami in vsebuje skupne ukrepe za Savski bazen.

Sava FRMP je na voljo za prenos v vseh uradnih jezikih pogodbenic FASRB ter v angleškem in črnogorskem jeziku.
 

Documents in attachment

Povzetek Sava FRMP
Program za razvoj Sava FRMP
Načrt za obvladovanje poplavne ogroženosti
Poplavne karte - Atlas
Povzetek sodelovanja javnosti