Načrt prilagajanja podnebnim spremembam na področju voda za Savski bazen - WATCAP

Začetek/konec: 3. marec 2012 - 1. avgust 2015

Financira: Svetovna banka

Glavni dosežki:
  • Poročilo WATCAP, skupaj s prilogami - Navodila o prilagajanju podnebnim spremembam različnih vodnih podsektorjev (plovba, hidroenergija, kmetijstvo, varstvo pred poplavami, ekonomska ocena vplivov podnebnih sprememb)
  • hidrološki model porečja Save
    • usposabljanje strokovnjakov iz nacionalnih institucij o uporabi hidrološkega modela
  • posvetovanje z zainteresiranimi stranmi o osnutkih rezultatov projekta, vključno z delavnico zainteresiranih strani.

Documents in attachment

Skrajšan povzetek
Glavno poročilo