K praktičnim smernicam za trajnostno ravnanje s sedimentom z uporabo Savskega bazena kot vzorčni primer: Predlog vzpostavitve sistema za spremljanje sedimenta v Savskem bazenu

Začetek/konec: 1. december 2014 - 30. oktober 2015

Financira: Urad UNESCO v Benetkah

Glavni dosežki:
  • določitev strateških ciljev in specifičnih ciljev sistema monitoringa sedimentov in izmenjave podatkov
  • pregled obstoječih podatkov o spremljanju sedimentov in tehničnih mednarodnih standardov ter tehnik spremljanja in ocene njihove uporabe v Savskem bazenu
  • vzpostavitev izmenjave podatkov o sedimentih funkcionalnosti Sava Geoportala
  • septembra 2015 organizirana delavnica o spremljanju sedimentov.

Documents in attachment

K praktičnim smernicam za trajnostno upravljanje sedimentov z uporabo Savskega bazena kot predstavitve: Vzpostavitev sistema spremljanja sedimentov za Savski bazen