Implementacijska dokumentacija za uspostavu Sava GIS-a

Početak/Kraj: 29. juna 2009. - 29. decembra 2009.

Finansirano odSavska komisija

Documents in attachment

Skraćeni sažetak
Izvršni pregled