Vzpostavitev hidrološkega informacijskega sistema Mednarodne komisije za Savski bazen - Sava HIS

Začetek/konec: 1. marec 2015 - 31. oktober 2015

Financira: Evropska komisija (prek ICPDR), Finski meteorološki inštitut, ISRBC

Glavni dosežek:
  • Vzpostavljen hidrološki informacijski sistem za Savski bazen.

Documents in attachment

Končno poročilo