Študija izvedljivosti in projektna dokumentacija za obnovo in razvoj prometa in plovbe po reki Savi

Začetek/konec: 1. december 2007 - 1. julij 2008

Financira: ISRBC


 

Documents in attachment

Povzetek