Proti oceni ekološkega stanja vodnih teles v Savskem bazenu - STAWA

Začetek/konec: 01. april 2015 - 31. marec 2016

Financira: Projektni sklad Podonavske regije

Dokumenti v prilogi

Končno poročilo