Podpora Mednarodni komisiji za Savski bazen pri razvoju geografskega informacijskega sistema za Savski bazen - Sava GIS

Začetek/konec: 20. januar 2015 - 30. november 2015

Financira: Evropska komisija

Glavni dosežki:
 • kupljena programska oprema
 • vzpostavljen Geoinformacijski sistem za Savski bazen
  • skupna zbirka podatkov Sava GIS
  • Sava Geoportal
  • spletna aplikacija za vnos, urejanje in izpis podatkov in metapodatkov
  • prenos znanja (delavnice in izobraževanja za končne uporabnike)
  • sistemska in uporabniška dokumentacija.

Documents in attachment

Končno poročilo