Tehnična in projektna poročila

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Estimation of Sediment Balance for the Sava River
6.4.2020. Več

Pre-Feasibility Study for Rehabilitation and Development of the Sava River Waterway
29.3.2020. Več

Feasibility Study and Project Documentation for the Rehabilitation and Development of Transport and Navigation on the Sava River Waterway
29.3.2020. Več

Preparation of Implementing Documents for Establishment of the Sava GIS
29.3.2020. Več

Detal Design and Prototype instalation for the River Information System on the Sava River
29.3.2020. Več

Pilot project on climate change: Building the link between Flood Risk Management planning and climate change assessment in the Sava River Basin
29.3.2020. Več

2nd phase of the U.S. Government support to the Sava countries
18.12.2019. Več

Towards Practical Guidance for Sustainable Sediment Management using the Sava River Basin as a Showcase: Proposal of the Establishment of the Sediment Monitoring System for the Sava River Basin
5.7.2019. Več

Support to the International Sava River Basin Commission in the development of the Sava Geographic Information System - Sava GIS
5.7.2019. Več

Water and Climate Adaptation Plan for the Sava River Basin - WATCAP
1.7.2019. Več

Outline of the Climate Adaptation Strategy
1.7.2019. Več

Hidrološki informacijski sistem za Savski bazen (SavaHIS)
1.7.2019. Več

K oceni ekološkega statusa vodnih teles v Savskem bazenu (STAWA - Project No. 09_PA04-C1)
1.7.2019. Več

Improvement of Joint Actions in Flood Management in the Sava River Basin
Začetek: 5.7.2019. Več