Анализа слива реке Саве

Припремљен од стране Међународне комисије за слив реке Саве у сарадњи са Странама Оквирног споразума о сливу реке Саве, Извештај о анализи слива реке Саве усвојен је на 13. Посебној седници Савске комисије одржаној 22.-23.09.2009. године.

Свеукупна координација и уређивање обављено је од стране Секретаријата Савске комисије.

Documents in attachment

Извештај о анализи слива реке Саве - сажетак
Извештај о анализи слива реке Саве