Upravljanje podacima i informacijama

Za međunarodni sliv rijeke Save, razmjena podataka i informacija kontrolirane kvalitete osnovni je element i preduvjet za poduzimanje aktivnosti u integralnom upravljanju vodama na razini sliva. Stranke su, prema Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, obvezne redovno razmjenjivati informacije o vodnom režimu te druge relevantne podatke i informacije. 
 
2009  Strategija za Sava GIS uspostavila je viziju, principe i ciljeve razvoja Geografskog informacijskog sustava za sliv rijeke Save – Sava GIS. 
2010  Izrada Dokumentacije za uspostavljanje Sava GIS-a koja je osigurala daljnju konceptualizaciju i prijedlog za Sava GIS arhitekturu. 
2016 Uspostavljanje funkcionalnog GeoInformacijskog sustava - Sava GIS uz podršku Europske komisije
2018 ​Poboljšanja modula upravljanja poplavama i potpuna usklađenost s EU smjernicama za izvještavanje o poplavama 2018., uz potporu projekta WBIF-a i Svjetske banke (Poboljšanje zajedničkih akcija u upravljanju poplavama u slivu rijeke Save)
2019 Savska komisija usvojila je kao dokument koji se neprestano razvija Smjernice o razmjeni i korištenju Sava GIS podataka i informacija a koji se po potrebi ažurira. 
2021 Poboljšanja modula upravljanja poplavama i integracija skupova podataka o kulturno-povijesnoj baštini ugroženoj poplavama, uz potporu EU H2020 projekta (Shelter)