Upravljanje porečja

Cilj upravljanja Savskega bazena je usklajeno načrtovanje, razvoj in upravljanje vodnih in z vodo povezanih naravnih virov na ravni porečja in na mednarodni ravni, da bi zagotovili vodo ustrezne kakovosti in potrebne količine vode za vse dolvodne in gorvodne uporabnike, ob soočanju z različnimi okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi okoliščinami in s kompleksnimi vprašanji na področju upravljanja voda.
 
    

     
 
V ciklih načrtovanja upravljanja porečja se za doseganje zahtevnih ciljev upravljanja Savskega bazena izvajajo ukrepi na podlagi značilnosti porečja, ocene antropogenih pritiskov na površinsko in podzemno vodo, seznama zavarovanih območij, izdelanih mrež za spremljanje stanja voda ter stanja površinske in podzemne vode, ob upoštevanju integrativnih načel, kot so ekonomska analiza rabe vode in vodnih storitev, sodelovanje javnosti v procesu načrtovanja in raziskovanje soodvisnosti upravljanja porečja in drugega sektorskega razvoja.