Skupni akcijski načrt

Za pospešitev razvoja Savskega bazena je Mednarodna komisija za Savski bazen (Savska komisija) v letu 2017 ob podpori Svetovne banke razvila Skupni akcijski načrt za Savski bazenSkupna izjava predstavnikov pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB) in Črne gore o Akcijskem načrtu in mejnikih za Savski bazen je bila kot katalizator sodelovanja v regiji  15. junija 2017 podpisana na Bledu, v Sloveniji.

Savska komisija v skladu s Skupnim akcijskim načrtom usklajuje dejavnosti gospodarskega povezovanja regije na prednostnih področjih:
  • Prednostno področje 1: Krepitev načrtovanja v Savskem bazenu za pospešitev gospodarskega povezovanja in naložb,
  • Prednostno področje 2: Izboljšanje plovnosti vodne poti reke Save,
  • Prednostno področje 3: Izboljšanje obvladovanja in spremljanja poplav,
  • Prednostno področje 4: Razvoj trajnostnega rečnega turizma
  • Prednostno področje 5: Varstvo okolja in prilagajanje podnebnim spremembam.

Skupni akcijski načrt daje smernice in služi kot katalizator gospodarskega povezovanja in sodelovanja v regiji ter prispeva k prizadevanjem držav pogodbenic in Črne gore za zagotovitev trajnostnega gospodarskega razvoja v Savskem bazenu.
S političnega vidika Skupni akcijski načrt predstavlja nadaljnjo dejavnost, ki sledi izvajanju določb iz Deklaracije šestega sestanka pogodbenic FASRB (Beograd, 1. 6. 2016) in neposredno prispeva k procesu Berlin-Dunaj-Pariz-Trst.