Ad-hoc RIS EG

Ad-hoc strokovna skupina za rečne informacijske storitve 

Splošni cilj: podpora Stalni strokovni skupini za plovbo (PEG NAV) ter pomoč, vodenje in usklajevanje dejavnosti Mednarodne komisije za Savski bazen (Savske komisije) na področju rečnih informacijskih storitev (RIS), kot tudi spodbujanje in podpora za uvajanje in promocijo RIS v Savski regiji.

Glavne naloge
  • Priprava dokumentov za sprejemanje (tehnična dokumentacija in standardi)
  • Opredelitev storitev RIS za izvajanje na reki Savi
  • Priprava odločitev v zvezi z RIS, ki jih bo sprejela Savska komisija
  • Priprava izvedbenih načrtov (vključno s časovnim načrtom) glede obveznosti držav članic po uvedbi RIS
  • Priprava poročil o uvedbi RIS na reki Savi (stanje izvajanja, delovanje in razvoj RIS), vključno z izkušnjami iz držav Savskega bazena, kjer se RIS že uporablja na drugih celinskih plovnih poteh
  • Podpora sekretariatu Savske komisije pri sodelovanju in komunikaciji z drugimi mednarodnimi organizacijami na področju RIS (npr. GIS Forum, Donavska komisija, itd.)
  • Sodelovanje z drugimi stalnimi ali ad hoc strokovnimi skupinami pri skupnih zadevah in po potrebi organiziranje skupnih sestankov
  • Poročanje Savski komisiji o napredku dela skupine, predstavitev priporočil in predlogov
  • Izvajanje drugih nalog in dolžnosti, za katere jih posebej pooblasti Savska komisija

Člani
Bosna in Hercegovina:

 
Irida Varatanović, članica
Marina Simikić, članica
Mladen Rogić, član
Republika Hrvaška: Rade Gicić, član
Republika Srbija: Ljubiša Mihajlović, član
Republika Slovenija: Izidor Jug, član

Predsedujoči: