Struktura i funkcioniranje

Uopćeno govoreći, Savskoj komisiji je dat mandat da donosi odluke u oblasti plovidbe i da donosi preporuke o svim ostalim pitanjima.

Također u bliskoj budućnosti treba očekivati da će Savska komisija postati centralna tačka u identifikaciji i provođenju projekata od regionalnog značaja, što ce dovesti do jačanja zajedničke suradnje zemalja u slivu rijeke Save po pitanju upravljanja vodama.

Osnovna šema procesa donošenja odluka sa pravnom osnovom je prikazana dole. Savska komisija na svojim sjednicama postavlja specifična pitanja za istraživanje od strane Sekretarijata i/ili stručne grupe. Nakon što se pronađe rješenje, Sekretarijat isti prezentira Savskoj komisiji sa preporukom o narednim koracima. U skladu sa preporukama Sekretarijata, Savska komisija, na svojim redovnim ili vanrednim sjednicama usvaja odluke i preporuke Stranama. Odluke koje donosi Savska komisija u području plovidbe imaju obvezujući karakter po sve Strane, a iste se odnose na odluke koje su donešene sa ciljem da osiguraju uvjete za sigurnu plovidbu i uvjete za financiranje izgradnje plovnih puteva i njihovo održavanje. U području upravljanja vodama, Savska komisija donosi samo preporuke. Obje, i odluke i preporuke, se donose jednoglasno.