Struktura i funkcioniranje

Općenito govoreći, Savskoj komisiji je dano ovlaštenje da donosi odluke u području plovidbe i da donosi preporuke o svim ostalim pitanjima.

Također u bliskoj buducnosti treba očekivati da će Savska komisija postati centralna točka u identifikaciji i provedbi projekata od regionalnog značaja, što će dovesti do jačanja zajedničke suradnje zemalja u slivu rijeke Save u području upravljanja vodama.

Osnovna shema donošenja odluka s pravnim temeljem prikazana je dolje. Savska komisija na svojim sjednicama postavlja specifična pitanja koja treba obraditi Tajništvo i/ili strucne skupine. Nakon što se pronađe rješenje, Tajništvo isto prezentira Savskoj komisiji s preporukom o predstojećim koracima. Prema preporukama Tajništva, Savska komisija, na redovnim ili izvanrednim sjednicama donosi odluke i preporuke. Odluke koje donosi Savska komisija u području plovidbe obvezujuće su za sve Stranke, a ove se odnose na odluke koje se donose s ciljem osiguranja uvjete za sigurnu plovidbu i uvjete za financiranje izgradnje plovnih puteva i njihovo održavanje. U području upravljanja vodama, Savska komisija donosi samo preporuke. Odluke i preporuke donose se jednoglasno.