Misija, vizija i ciljevi

Osnovna vizija Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) je prekogranična suradnja u okviru održivog razvoja regije, koja se temelji na sljedećim načelima:
  • suverene jednakosti, teritorijalnog integriteta, obostrane koristi i dobre vjere;
  • osiguravanju integriteta vodnog režima unutar sliva;
  • međusobnog poštovanja nacionalnog zakonodavstva, institucija i organizacija;
  • razumnog i pravičnog korištenja vode;
  • smanjenja prekograničnih utjecaja prouzrokovanih privrednim i ostalim aktivnostima;
  • prevencije nastanka značajnijih šteta uzrokovanih od druge strane/strana, prilikom korištenja voda u slivu.