Struktura in delovanje

V okviru implementacije Okvirnega sporazuma o savskem bazenu ima Savska komisija pristojnost za sprejemanje odločitev na področju plovbe, ter pristojnost za pripravo priporočil glede vseh ostalih vprašanj.

Poleg tega Savska komisija služi kot osrednja točka pri določanju in izvajanju projektov regionalnega pomena, ki bodo pripeljali do krepitve medsebojnega sodelovanja savskih držav na področju upravljanja voda.

Temeljni diagram za postopek odločanja, skupaj s pravno podlago, je prikazan v spodnji shemi. Splošni postopek določa, da Savska komisija na svojih zasedanjih odpre specifična vprašanja, ki jih mora preučiti sekretariat in/ali strokovna skupina. Ko sekretariat in/ali strokovna skupina najde rešitev, jo sekretariat predstavi Savski komisiji, skupaj s priporočili o nadaljnjih korakih. V skladu s priporočili sekretariata, Savska komisija na svojih rednih ali posebnih zasedanjih predstavi odločbe in priporočila pogodbenicam, Sklepe na področju plovbe, ki jih sprejme Savska komisija po rednem postopku, so zavezujoče za vse pogodbenice. Gre za sklepe, ki omogočajo pogoje za varno plovbo, ter pogoje financiranja izgradnje plovnih poti, ter njihovega vzdrževanja. Na področju upravljanja voda Savska komisija sprejme priporočila. Tako sklepi kot priporočila se sprejemajo soglasno.