Struktura i funkcioniranje

U svrhu primijene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Savskoj je komisiji dano ovlaštenje za donošenje odluka u području plovidbe i za davanje preporuka o svim ostalim pitanjima.

Osim toga, Savska komisija služi kao središnja točka u identifikaciji i provedbi projekata od regionalne važnosti, što vodi do jačanja međusobne suradnje savskih zemalja u području upravljanja vodama.

Osnovna shema donošenja odluka s pravnim temeljem prikazana je dolje. U načelu, Savska komisija na svojim sjednicama postavlja specifična pitanja koja treba obraditi Tajništvo i/ili stručne skupine. Nakon što se pronađe rješenje, Tajništvo ga predstavlja Savskoj komisiji s preporukom o sljedećim koracima. Prema preporukama Tajništva, Savska komisija na svojim redovnim ili izvanrednim sjednicama donosi odluke i preporuke za Stranke. Odluke koje Savska komisija donosi u području plovidbe obvezujuće su za sve Stranke, imajući u cilju osigurati uvjete za sigurnu plovidbu te uvjete za financiranje izgradnje i održavanja plovnih puteva. U području upravljanja vodama Savska komisija donosi samo preporuke. I odluke i preporuke donose se jednoglasno.