Preliminarna procjena rizika od poplava

Izrađena je od strane Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u suradnji s institucijama Stranаka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Slovenija) i Crne Gore.
Preliminarnu procjenu rizika od poplava u slivu rijeke Save usvojila je Savska komisija na svojoj 35. sjednici 1. srpnja 2014. godine.
Sveukupna koordinacija i obrada obavljena je od strane Tajništva Savske komisije.

Documents in attachment

Preliminarno izvješće o procjeni rizika od poplava