PEG RBM

Stalna stručna skupina za upravljanje riječnim slivom (PEG RBM)

Opći cilj: pružanje pomoći, smjernica i koordinacije svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području upravljanja riječnim slivom (RBM).

Glavni zadaci
  • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,
  • Koordinacija svih zadataka vezanih za implementaciju Okvirne direktive o vodama (ODV) na razini sliva, naročito u razvoju i ažuriranju Plana upravljanja slivom rijeke Save i pridruženog Programa mjera,
  • Koordinacija aktivnosti u slivu rijeke Save s relevantnim aktivnostima primjene ODV na razini sliva rijeke Dunav,
  • Sudjelovanje u pripremi i implementaciji projekata vezanih za RBM,
  • Pripreme, kada je potrebno, projektnih prijedloga kao pomoć pri realizaciji svojih zadataka,
  • Sudjelovanje u izradi protokola,
  • Sudjelovanje u aktivnostima koje su potrebne za uspostavljanje, ažuriranje i održavanje informacijskih sustava Savske komisije i u razmjeni podataka,
  • Pružanje stalnim i ad hoc stručnim skupinama informacije i smjernice potrebne za ispunjavanje zadataka u okviru njihovih mandata po pitanju RBM,
  • Podnošenje prijedloga Savskoj komisiji za uspostavljanje vremenski ograničenih skupina, kada je to potrebno, s ciljem rješavanja specifičnih pitanja i upravljanja radom grupe osnovane na temelju svojega prijedloga,
  • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjeranih od strane Savske komisije.
Bosna i Herzegovina:


 
Naida Anđelić, članica 
Violeta Janković, članica 
Mladen Rogić, član
Amina Hasečić, zamjenica člana
Republika Hrvatska: 
Damir Tomas, član
Darko Barbalić, zamjenik člana 
Ivan Pavković,
zamjenik člana 
Miro Macan, zamjenik člana 
Jelena Pinezić Malbaša, zamjenica člana
Republika Srbija:

 
Gordana Špegar, članica
Nataša Milić, članica
Milić Bunčić, član
Nevena Antanasijević, zamjenica člana

Jelisaveta Nikolić, zamjenica člana
Danilo Mišić, zamjenik člana
Nikola Đorđević, zamjenik člana
Jelena Rogić, zamjenica člana
Nevenka Nikolić, zamjenica člana
Aleksandra Drobac, nacionalni stručnjak
Snežana Čađo, nacionalni stručnjak
Republika Slovenija:

 
Robert Grnjak, član
Tanja Mohorko, zamjenica člana
Neža Kodre, zamjenica člana

Predsjedavajuća: Jovana Rašeta Bastić, Tajništvo Savske komsije
Zamjenik predsjedavajuće: Samo Grošelj, Tajništvo Savske komsije