PEG GIS

Stalna stručna skupina za Geoinformacijski sustav (PEG GIS)

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području upravljanja podacima/informacijama o vodama.

Glavni zadaci
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,
 • Koordinacija svih zadataka, tehničkog rada i aktivnosti u vezi s operativnim radom i daljim razvojem Geoinformacijskog sustava rijeke Save (Sava GIS), kao i u implementaciji i ažuriranju Politike razmjene i korištenja podataka i informacija Sava GIS-a (Politika upravljanja podacima Sava GIS-a),
 • Praćenje statusa i razvoja GIS-a u Strankama, kako bi se dala preporuka o njihovom prilagođavanju radi ispunjenja zahtjeva Savske komisije,
 • Podrška u procesima usklađivanja nacionalnih skupova podataka, uzimajući u obzir specifične zahtjeve Politike upravljanja Sava GIS podacima i srodnih direktiva EU uz jamstvo da su informacije dosljedne i definirane kvalitete implementacijom metapodataka,
 • Poticanje lakše integracije postojećih GIS-ova u Savskoj regiji, u Sava GIS, korištenjem otvorenih standarda, modernih IT tehnologija i smjernica,
 • Poticanje široke upotrebe i razmjene geoprostornih informacija korištenjem geoprostornih internet usluga;
 • Koordinacija svih aktivnosti vezanih za GIS u slivu rijeke Save s relevantnim aktivnostima na razini sliva rijeke Dunav,
 • Pomoć u izradi izvješća i mapa zahtijevanih od stalnih stručnih skupina Savske komisije u skladu s njihovim specifičnim zadacima;
 • Pomoć i davanje smjernica u vezi s drugim sustavima Savske komisije, kao što su Hidrološki informacijski sustav i Sustav za predviđanje i upozoravanje na poplave u slivu rijeke Save;
 • Sudjelovanje u pripremi i implementaciji projekata vezanih za GIS,
 • Priprema, prema potrebi, projektnih prijedloga za podršku zadacima grupe,
 • Pružanje informacija i smjernica stalnim i ad hoc stručnim skupinama, potrebnim za obavljanje zadataka u okviru njihovih mandata u vezi s GIS-om,
 • Imenovanje i predlaganje kvalificiranih izvođača određenih aktivnosti povezanih s GIS-om. To može biti ili PEG GIS ili vanjski partner, ukoliko to nije u suprotnosti s pravilima Savske komisije koja uređuju takva pitanja,
 • Predlaganje Savskoj komisiji uspostavu vremenski ograničenih radnih skupina, kada je to potrebno, s ciljem rješavanja specifičnih pitanja i usmjeravanje rada skupine osnovane na temelju svog prijedloga,
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjeranih od strane Savske komisije.
Bosna i Hercegovina:


 
Hajrudin Mičivoda, član
Nebojša Nikolić, član

Nikola Ristić, član
Maja Radić, zamjenica člana
Republika Hrvatska:
 
Sandra Šturlan Popović, članica
Tijana Rosandić, zamjenica člana
Republika Srbija:

 
Merita Borota, članica
Zoran Vučković, član

Milan Njegomir, član
Ognjen Radunović, zamjenik člana
Aleksandar Drobnjak, zamjenik člana
Tatjana Dopuđa, nacionalni stručnjak
Darko Jaramaz, nacionalni stručnjak
Republika Slovenija:

 
Blaž Pokeršnik, član
Primož Kogovšek, zamjenik člana
Maja Kregar, zamjenica člana

Predsjedavajući: Nikola Cvjetković, Tajništvo Savske komisije
Zamjenik predsjedavajućeg: Duško Isaković, Tajništvo Savske komisije