PEG FP

Stalna stručna skupina za sprečavanje poplava (PEG FP)

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području upravljanja poplavama.

Glavni zadaci
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,
 • Koordinacija svih zadataka vezanih za implementaciju Protokola o zaštiti od poplava FASRB-a, kao i koordinacija rada u skladu s Direktivom o poplavama (FD) na razini sliva, posebno u razvoju i unapređenju Plana za upravljanje rizikom od poplava Save i njemu pridruženog Sažetka mjera,
 • Osiguravanje ulaznih podataka i pomoći Savskoj komisiji po stručnim pitanjima u vezi s koordinacijom operativnog rada i daljim razvojem Sustava prognoze i ranog upozoravanja na pojavu poplava u slivu rijeke Save,
 • Koordinacija svih aktivnosti vezanih za poplave u slivu rijeke Save s relevantnim aktivnostima na razini sliva rijeke Dunav,
 • Sudjelovanje u pripremi i implementaciji projekata vezanih za upravljanje rizikom od poplava,
 • Prema potrebi, priprema projektnih prijedloga za potporu izvršenju zadataka,
 • Sudjelovanje u izradi protokola,
 • Sudjelovanje u aktivnostima potrebnim za uspostavljanje, ažuriranje i održavanje informacijskih sustava Savske komisije i odgovarajuće razmjene podataka,
 • Pružanje informacija i smjernica stalnim i ad hoc stručnim skupinama potrebnim za izvršavanje zadataka u okviru njihovih mandata u pogledu upravljanja rizikom od poplava,
 • Podnošenje prijedloga Savskoj komisiji za osnivanje vremenski ograničenih radnih skupina, kada je potrebno, radi rješavanja određenih pitanja i upravljanja radom svake radne skupine osnovane na temelju njezinoga prijedloga,
 • Koordinacija svih ostalih aktivnosti određenih Protokolom, a koje nisu prethodno navedene
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjeranih od strane Savske komisije.
Bosna i Hercegovina:
 
Almir Bajramlić, član 
David Latinović, član 
Senad Imamović, član 
Mirsad Hasanbašić, član 
Milisav Stanišić, zamjenik člana
Amer Kavazović, zamjenik člana
Republika Hrvatska: 
 
Danko Biondić, član 
Sanda Buconjić Kolarić, zamjenica člana
Darko Barbalić, zamjenik člana
Luka Vukmanić, zamjenik člana
Sandra Sokolić, zamjenica člana
Miro Macan, zamjenik člana
Republika Srbija:

 
Merita Borota, članica
Ivana Spasić, članica
Igor Milutin, član
Nenad Marić, zamjenik člana

Vladimir Beljinac, zamjenik člana
Branko Čanković, zamjenik člana
Kristina Braun Luković, zamjenica člana
Republika Slovenija:

 
Luka  Štravs, član 
Mateja Ribnikar, zamjenica člana
Blažo Đurović, zamjenik člana

Predsjedavajući: Mirza Sarač, Tajništvo Savske komisije