Podnebje in hidrologija

V Savskem bazenu prevladuje zmerno podnebje, značilno za severno poloblo, ki se spreminja pod vplivom reliefa.  Alpsko podnebje prevladuje v zgornjem delu porečja reke Save v Sloveniji, zmerno celinsko podnebje v porečjih desnih pritokov na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji in Črni gori, zmerno celinsko, srednjeevropsko podnebje pa je značilno predvsem za porečja levih pritokov v Panonski nižini. Razlike med hladnimi in toplimi letnimi časi so očitne. Zime so lahko hladne, z obilnimi snežnimi padavinami, poletja pa so navadno dolga in vroča.
Količina padavin in njihova letna porazdelitev je precej spremenljiva. Največ padavin je v najbolj zahodnih delih porečja (Sava Dolinka in Sava Bohinjka) ter v zgornjih delih porečij Kolpe, Pive, Tare, Une, Vrbasa, Drine in Lima. Območja z najmanj padavinami so v Slavoniji, Sremu, Semberiji in v porečju reke Kolubare.

 

Osnovne značilnosti

Povprečna letna temperatura zraka približno 9,5°C
Povprečna mesečna temperatura vode najnižja v januarju: -1,5°C
najvišja v juliju: 20 °C
Povprečna letna količina padavin približno 1.100 mm
Dolgoročna povprečna letna količina padavin od 600 mm do 2.300 mm
Povprečna evapotranspiracija približno 530 mm/leto
Prostorska porazdelitev odtoka 150 mm/leto (pod 5 l/s/km2) do 1.200 mm/leto (skoraj 40 l/s/km2)
Povprečni pretok reke Save
na sotočju
pribl. 1.700 m3/s

Na splošno odtok v veliki meri sledi vzorcu prostorske porazdelitve padavin.
Za desne pritoke reke Save je značilen veliko večji dotok vode:
  • Reka Una - 23 l/s/km2
  • Reka Vrbas  - 19 l/s/km2
  • Reka Bosna - 19 l/s/km2
  • Reka Ukrina - 12 l/s/km2
  • Reka Tinja  - 12 l/s/km2
  • Reka Drina - 40 in 50 l/s/km2, kot največji pritok reke Save ima Drina zaradi velike količine padavin izjemno velik dotok vode, dolgoročno letno povprečje je več kot 2.000 mm. 
Levi pritoki (reke Krapina, Lonja, Orljava in Bosut) letno beležijo od 700 do 1000 mm dežja, vendar relativno velika evapotranspiracija zmanjša površinski odtok na le nekaj l/s/km2, v hribovitih predelih pa se ta lahko dvigne na 12 l/s/ km2.

Dolgoročna povprečna vrednost površinskega odtoka za celotno porečje je približno 18 l/s/km2.