Savski bazen

Savski bazen je eden od »kronskih draguljev« evropske naravne dediščine. Kot eno od najpomembnejših porečij jugovzhodne Evrope predstavlja dom za 8,1 milijona ljudi in obsega približno 97.200 km2. Razprostira se na ozemlju 6 držav: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in manjšega dela severne Albanije. Savski bazen predstavlja pomemben vir vode za ljudi, ekosisteme in gospodarstva, ter sestavni del in predpogoj za trajnostni družbeno-gospodarski razvoj vseh obrežnih držav in celotne regije.
Z izjemno biološko in krajinsko pestrostjo, od izvira v alpskih gorah na zahodu, do sotočja z reko Donavo na južni meji Panonske nižine v Beogradu na vzhodu, se Savski bazen ponaša z velikim kompleksom aluvialnih mokrišč (Posavina - srednji del Savskega bazena), nižinskim gozdom, narodnimi parki (Triglav, Plitvice, Risnjak, Sutjeska, Kozara, Una, Tara, Durmitor in Biogradska Gora), Ramsarskimi območji (Lonjsko Polje, Bardača, Crna Mlaka, Peštersko Polje, Obedska bara, Zasavica in Cerkniško jezero) ter z drugimi območji zaščitenih habitatov in vrst. Za Savski bazen je značilno, da so nekatera poplavna območja še neokrnjena, kar pripomore k blaženju poplav in k biološki raznovrstnosti.