PEG NAV

Stalna stručna grupa za plovidbu (PEG NAV)

Opći cilj: pružanje pomoći, davanje smjernica i koordinacija svih aktivnosti Međunarodne komisije za sliv rijeke Save u vezi s implementacijom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) u području plovidbe.
 • Sudjelovanje u izradi strateških i planskih dokumenata Savske komisije,
 • Sudjelovanje u pripremi i implementaciji projekata iz područja plovidbe na rijeci Savi u skladu s mandatom povjerenim od strane Savske komisije,
 • Osiguranje usklađenosti propisa iz područja plovidbe u slivu rijeke Save,
 • Rad na povećanju razine sigurnosti plovidbe,
 • Koordiniranje planiranja obilježavanja i održavanja plovnih putova,
 • Podrška, po potrebi, Tajništvu u pripremi prijedloga odluka Savske komisije koje se odnose na plovidbu,
 • Predlaganje smjernica za razvoj RIS-a na rijeci Savi i sudjelovanje u usklađivanju kriterija za implementaciju RIS-a,
 • Sudjelovanje u pripremi ili izmjenama protokola uz FASRB,
 • Sudjelovanje u harmonizaciji i unapređenju kriterija za klasifikaciju vodnog puta,
 • Nastavak razvoja luka i lučke infrastrukture,
 • Obavljanje drugih zadataka i dužnosti konkretno povjerenih od strane Savske komisije.
Bosna i Hercegovina:

      
Dinka Maslo, članica
Marina Simikić, članica
Mladen Rogić, član
Republika Hrvatska:

 
Miroslav Ištuk, član
Jerolima Pavlović, članica

Željko Radić, član
Republika Srbija:


 
Milovan Stepanov, član
Miroslav Grnčarski, član

Vladimir Pajvančić, član
Irena Konjević, zamjenica člana
Mirjana Živković, zamjenica člana
Republika Slovenija:

 
Jože Klemenčić, član
Jelenko Švetak, zamjenik člana

Nataša Smolar Žvanut, zamjenica člana

PredsjedavajućiKrunoslav Sopček, Sekretarijat Savske komsije