Protokoli uz Okvirni sporazum

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) prevazilazi uspostavljanje dobrih osnova za saradnju u regiji u pogledu održivog upravljanja vodama, a s međunarodnopravnog stajališta predstavlja „pactum de contrahendo“ - sporazum o odgovornosti za sklapanje dodatnih protokola.
Protokoli FASRB-a imaju značajnu ulogu, regulišu specifične aspekte njegove implementacije, s ciljem sveobuhvatnog usaglašavanja upravljanja vodama u slivu rijeke Save.
 
Protokol o Potpisan Na snazi od
Režimu plovidbe 3. novembra 2002.
Kranjska Gora
29. decembra 2004.

Cilj: definiše uslove plovidbe na rijeci Savi, uređuje područje uspostavljanja međunarodnog režima plovidbe i određuje ulogu Savske komisije u regulisanju plovidbe.

Sprečavanju zagađenja vode izazvanog plovidbom 1. juna 2009.
Beograd
8. oktobra 2017.

Cilj: prevencija, kontrola i smanjenje zagađenja koje potiče s plovila, uspostavljanje tehničkih zahtjeva za opremu lučkih objekata i drugih prijemnih stanica, razvoj najboljih dostupnih tehnika, informisanje, razvoj mjera za adekvatan odgovor na izlijevanje i praćenje kvalitete vode.

Zaštiti od poplava 1. juna 2010.
Gradiška
27. novembra 2015.

Cilj: regulisanje pitanja vezanih za održivu zaštitu od poplava putem sprečavanja i/ili smanjenja opasnosti od poplava, poduzimanjem odgovarajućih mjera i aktivnosti, zajedno s odgovarajućim mjerama za zaštitu okoliša, pripremom zajedničkog Plana za upravljanje rizicima od poplava, kojim se definišu ciljevi od zajedničkog interesa na nivou sliva, mjere za ostvarivanje tih ciljeva, mehanizmi koordinacije i načini zajedničke saradnje u vanrednim situacijama izazvanim poplavama.

Upravljanju nanosom 5. jula 2015.
Brčko
8. oktobra 2017.

Cilj je olakšati uspostavljanje održivog upravljanja nanosom rješavanjem pitanja kvalitete kao što su zagađenje nanosa, kontrola izvora i odlaganja zagađenog nanosa, problematika količine nanosa i morfoloških promjena, uspostavljanje principa i predlaganje mjera, zajedno s izradom Plana upravljanja nanosom.