Mandat i odgovornosti

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (FASRB) osigurava Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save (Savskoj Komisiji) najširi opseg rada u usporedbi s drugim europskim slivnim organizacijama, uključujući pitanja razvoja i održivosti, uzimajući u obzir različita korištenja voda, zaštitu ekosustava, zaštitu od štetnih utjecaja voda i akcidenata koji uključuju onečišćenje voda i povezuje pitanja razvoja plovidbe i zaštite okoliša.

  

U cilju postizanja glavnih ciljeva FASRB-a, Savska komisija donosi odluke iz područja plovidbe obvezujuće naravi za sve Stranke, kako bi se osigurali uvjeti za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama. U vezi sa svim drugim pitanjima, Savska komisija donosi preporuke.

Savska komsija također koordinira razvoj i implementaciju zajedničkog i/ili integralnog plana upravljanja slivom rijeke Save, izradu razvojnih programa, uspostavljanje integriranih sustava (GIS, RIS, prognoza poplava, itd.), bavi se usuglašavanjem aktivnosti između nacionalnih i međunarodnih organizacija i razvojem protokola za reguliranje specifičnih aspekata implementacije FASRB-a.