Kontakt

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save
Poštanska adresa:

 
Kneza Branimira 29/II
10000 Zagreb
Hrvatska
Telefon:  +385 1 4886960
Fax: +385 1 4886986
E-pošta: isrbc@savacommission.org
 
Ovdje možete pronaći više informacija o kontaktima.

Lokacija