Predhodna ocena poplavne ogroženosti - poročilo 2021

Pripravila jo je Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju z institucijami iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija) in Črne gore.
Posodobljeno poročilo Predhodne ocene poplavne ogroženosti v Savskem bazenu, je Savska komisija sprejela na svojem 60. zasedanju, 30 junija i 1. julija 2022.
Celotno usklajevanje in urejanje je opravil sekretariat Savske komisije.

Documents in attachment

Predhodna ocena poplavne ogroženosti - posodobljeno poročilo 2021 (eng)