Predhodna ocena poplavne ogroženosti

Pripravila jo je Mednarodna komisija za Savski bazen v sodelovanju z institucijami iz pogodbenic Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija in Slovenija) in Črne gore.
Predhodno oceno poplavne ogroženosti v Savskem bazenu je Savska komisija sprejela na svojem 35. zasedanju, 1. julija 2014.
Celotno usklajevanje in urejanje je opravil sekretariat Savske komisije.

Documents in attachment

Poročilo o predhodni oceni poplavne ogroženosti v Savskem bazenu