Pomembne zadeve upravljanja voda

Dokument Pomembne zadeve upravljanja voda v Savskem bazenu - vmesni pregled je pripravila Mednarodna komisija za Savski bazen, v sodelovanju s pogodbenicami Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu, in ga sprejela decembra 2017.

Celotno usklajevanje in urejanje je opravil sekretariat Savske komisije. 

Dokumenti v prilogi

Povzetek javnih posvetovanj o vmesnem pregledu pomembnih zadev upravljanja voda v Savskem bazenu
Pomembne zadeve upravljanja voda v Savskem bazenu - vmesni pregled