Drugi dogodki

Prva delavnica v okviru SHELTER projekta
2.10.2019. Več

Forum deležnikov za osnutek Načrta obvladovanja poplavne ogroženosti
14.11.2018. Več

Prekomejna delavnica in trening o upravljanju in tehnologiji zmanjševanja poplavne ogroženosti: Povezovanje zgodjega opozarjanja z upravljanjem v primeru nesreč v Savskem bazenu
5.12.2017. Več