Sklep 12/18 o Priročniku za radiotelefonsko službo