Ostala događanja

Prva radionica dionika u okviru SHELTER projekta
2.10.2019. Saznajte više

Radionica foruma dionika o nacrtu Plana upravljanja rizicima od poplava
14.11.2018. Saznajte više

Prekogranična trening radionica o upravljanju i tehnologiji za smanjenje rizika od poplava: Povezivanje ranog upozorenja i upravljanja izvanrednim situacijama u slivu rijeke Save
5.12.2017. Saznajte više