Климатске промјене

Обзиром на значај и сложеност изазова климатских промјена у прекограничним ријечним сливовима, новембра 2015. године Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) потписала је Паришки пакт о води и прилагођавању на климатске промјене у ријечним сливовима, језерима и аквиферима, чиме се придружила заједници од више од 300 националних влада, међународних организација, донатора, националних и међународних организација, јединица локалних самоуправа, представника цивилног друштва и фирми, које позивају на акцију за прилагођавање на климатске промјене.

Питањима климатских промјена у сливу ријеке Саве приступа се на основу националних политика и законодавних оквира, у складу са доступним информацијама о будућим трендовима и резултатима имплементације релевантних пројекта, пружајући приједлоге за даље кораке. 
 
2013 Пилот пројекат Изградња везе између планирања управљања ризиком од поплава и процјене климатских промјена у сливу ријеке Саве 
2015 Пројекат Повезивање сектора вода-пољопривреда-енергија-екосистеми у сливу ријеке Саве, спроведен у оквиру Програма рада за 2013– 2015 под окриљем УНЕЦЕ Конвенције за воду, идентификовао је сет рјешења за рјешавање специфичних међусекторских изазова и препознао многе предности усвајања прекограничног nexus приступа у сливу реке Саве. 
2015 Пројекат План прилагођавања на климатске промјене за слив ријеке Саве (WАТСАР), спроведен од стране Свјетске банке као подршка заинтересованим странама и доносиоцима одлука у оцјени и планирању ризика насталих због климатских промјена које утичу на водне ресурсе; (ii) обезбјеђује основу за будуће планове и студије прилагођавања утицајима климатских промјена и (iii) стимулише сарадњу и дебату на сливу Саве ка додатним и детаљнијим студијама о утицајима климатских промјена на регионалном и нивоу слива. 
2016 Пројекат Дунав Nexus – Студија случаја за ријеку Саву, спроведен је од стране Заједничког истраживачког центра Европске комсије, испитао је различите будуће сценарије везане за воде усљед климатских пројмена и промјену коришћења земљишта од стране политичких, демографских и економских фактора
2018 Нацрт Стратегије за прилагођавање на климатске промјене и приоритетне мјере за слив ријеке Саве​ раазвијен у оквиру инкубатор платформе Глобалне алијансе за воду и климу, уз подршку Међународне канцеларије за воду, Француског министарства еколошке и инклузивне транзиције и UNECE-а