Управљање подацима и информацијама

За међународни слив ријеке Саве, размјена података и информација контролисаног квалитета је основни елемент и предуслов за предузимање активности у интегралном управљању водама на нивоу слива. Стране су, према Оквирном споразуму о сливу ријеке Саве, обавезне да информације о водном режиму и друге релевантне податке и информације редовно размјењују. 
 
2009.  Стратегија за Сава ГИС успоставила је визију, принципе и циљеве развоја Географског информационог система за слив ријеке Саве – Сава ГИС. 
2010.  Израда Документације за успостављање Сава ГИС-а која је осигурала даљу концептуализацију и приједлог за Сава ГИС архитектуру 
2016. Успостављање функционалног Геоинформационог система – Сава ГИС уз подршку Европске комисије. 
2018. Унапређен и потпуно усклађен са смјерницама ЕУ за извјештавање о поплавама, претходно развијен модул за управљање поплавама, уз подршку Инвестиционог оквира за Западни Балкан и Свјетске банке кроз пројекат Унапређење заједничких активности у области управљања поплавама у сливу ријеке Саве.
2019. Савска комисија усвојила је као документ који се непрестано развија Смјернице о размјени и коришћењу Сава ГИС података и информација а који се по потреби ажурира. 
2021. Унапређен модул за управљање поплавама и интеграција скупова података о културно-историјском насљеђу угроженом поплавама, уз подршку ЕУ Х2020 кроз пројекат Одржива холистичка обнова историјског окружења кроз технолошко унапређење и већу отпорност у заједници – Shelter.