Међусекторска сарадња

Да би се осигурала координација, кохерентност и свеобухватна перспектива неопходна за ефикасне резултате у интегрисаном планирању управљања водама, са циљем oдрживости остварених резултата, Стране Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) су у досадашњим сарадњама препознале значај међусекторских питања у сливу: