Пројекте стручне групе

Радана група за одрживи развој туризма 

Општи циљ: представља механизам регионалне сарадње у оквиру Савске комисије у виду платформе за учествовање надлежних министарстава и других релевантних организација у имплементацији заједнички договорених активности и пројеката за развој одрживог туризма у сливу ријеке Саве. 

Главни задаци
 • Размјена информација о пројектима везаним за развој одрживог туризма; 
 • Утврђивање пројеката везаних за развој одрживог туризма од прекохраничног значаја; 
 • Координација припреме приједлога пројеката на прекограничном нивоу; 
 • Утврђивање могућих извора финансирања за имплементацију прекограничних пројеката; 
 • Праћење имплементације пројекта на прекограничном нивоу. 
 • Идентификација, координација и имплементација заједничких активности са циљем промовисања туристичких потенцијала и регионалне сарадње у области одрживог туризма; 
 • Размјена информација о одрживим туристичким активностима на нивоу државе и региона; 
 • Подизање свијести о значају развоја туризма на одржив начин; 
 • Предлагање релевантних мјера за унапређивање одрживог развоја туризма у сливу ријеке Саве.
Босна и Херцеговина:
 
Јулија Петровић
Марина Божић
Бисера Хотић
Драгана Ристић
Душанка Пантелић
Марица Маркољевић
Република Хрватска:


 
Јелена Шобат
Дајана Марин
Рујана Бушић Српак
Жељко Ленарт
Република Србија:


 
Ивана Аврамов Бјелица
Светозар Крстић,
Драган Милојчић
Сара Станић Јовановић
Република Словенија:
 
Симона Крижај
Мартин Братанич
Наташа Хочевар
Морана Полович
Маргарета Видаковић
Митја Предовник

 Радна група за имплементацију пројекта SHELTER 

Општи циљ: праћење спровођења пројекта ЕУ Хоризонт 2020: "Одржива обнова културног и историјског насљеђа кроз технолошко унапређење које се заснива на јачању отпорности у заједници - SHELTER". 

Главни задаци
 • Праћење цјелокупног напретка пројекта и давање приједлога за побољшање и корекције, 
 • Давање мишљења и препорука у вези са свим кључним елементима развоја Студије случаја за Саву, 
 • Пружање коментара и сугестија везаних за свеукупну имплементацију пројекта, по потреби, 
 • Преглед проблема насталих током имплементације пројекта и омогућење Савској комисији да добије неопходна упутства у свакој одговарајућој фази пројекта, 
 • Обезбјеђивање свих доступних податка и других сродних информација, од надлежних тијела у државама, на подручјима од заједничког интереса за заштиту од поплава у сливу ријеке Саве (на примјер УНЕСКО локације, национални споменици, културно-историјски споменици, вјерски објекти, сакрална архитектура, гробља, итд.), 
 • Пружање подршке умрежавању заинтересованих страна за управљање поплавама, културно насљеђе и смањење ризика од катастрофа (цивилна заштита) на нивоу слива, државе и локалном нивоу, 
 • Размјена искустава са националним актерима о активностима на Студији случаја за Саву, 
 • Учествовање у пројектним радионицaма и курсевима за обуку, 
 • Учествовање у тестирању интернет алата развијених у оквиру пројекта, 
 • Обавјештавање Савске комисије и националних органа о свом раду и напретку пројекта, према потреби.  
Босна и Херцеговина:


 
Нермина Каткић
Амер Кавазовић
Давид Латиновић
Самир Ђонлић
Република Хрватска:

 
Анушка Дерања Црнокић
Лука Вукманић
Санда Милошевић
Република Србија:

 
Бранислав Орлић
Естела Радоњић Живков
Мерита Борота
Игор Милутин
Снежана Живановић
Горан Стојановић
Милоје Милојевић
Република Словенија:
 
Маја Јеглич
Блажо Ђуровић
Црна Гора: Добрила Влаховић
Драгана Ђукић
Љиљана Вучетић