Ad-hoc RIS EG

Ad-hoc Стручна група за Ријечне информационе сервисе

Општи циљ: подршка Сталној стручној групи за пловидбу (PEG NAV) и пружање помоћи, смјерница и координације активностима Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савска комисијја) у вези са ријечним информационим сервисима (РИС), као и подстрек и подршка развоју и промоцији РИС-а у Савском региону.  

Главни задаци
  • Припрема докумената за усвајање (техничка документација и стандарди),
  • Одређивање РИС услуга које ће бити имплементиране на ријеци Сави,
  • Припреме одлука везаних за РИС које ће усвојити Сава комисија,
  • Припреме планова имплементације (укључујући временски распоред) у вези са обавезом земаља чланица да уведу РИС,
  • Израда извјештаја о развоју РИС-а на ријеци Сави (статус имплементације РИС-а, активности и развоја), укључујући усвојена знања из земаља слива Саве, гдје је РИС у употреби на другим унутрашњим пловним путевима,
  • Подршка Секретаријату Савске комисије у учествовању и комуникацији са другим међународним организацијама којима је на дневном реду РИС (ГИС Форум, Дунавска комисија итд.),
  • Сарадња са другим сталним или ад хок стручним групама у заједничким питањима и организовању заједничких састанака по потреби,
  • Извјештавање Савске Комисије о напретку рада групе, презентовање препорука и приједлога,
  • Обављање других задатака и дужности конкретно повјерених од стране Савске комисије.  
Босна и Херцеговина: 

 
Ирида Варатановић, чланица  
Марина Симикић, чланица 
Младен Рогић, члан 
Република Хрватска:  Раде Гицић, члан 
Република Србија:  Љубиша Михајловић, члан
Република Словенија:  Изидор Југ, члан 

Предсједавајући: