PEG GIS

Стална стручна група за Геоинформациони систем (PEG GIS)

Општи циљ: пружање помоћи, давање смјерница и координација свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области управљања подацима/информацијама о водама.
 
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије, 
 • Координација свих задатака, техничког рада и активности у вези са оперативним радом и даљим развојем Геоинформационог система ријеке Саве (Сава ГИС), као и у имплементацији и ажурирању Политике размјене и коришћења података и информација Сава ГИС-а (Политика управљања подацима Сава ГИС-а), 
 • Праћење статуса и развоја ГИС-а у Странама, како би се дала препорука о њиховом прилагођавању како би се испунили захтјеви Савске Комисије, 
 • Подршка у процесима усклађивања националних скупова података, узимајући у обзир специфичне захтјеве Политике управљања Сава ГИС подацима и сродних директива ЕУ уз гаранцију да су информације конзистентне и задатог квалитета, путем примјене метаподатака, 
 • Подстицање лакше интеграције постојећих ГИС-ова у Савском региону, у Сава ГИС, коришћењем отворених стандарда, модерних ИТ технологија и смјерница, 
 • Подстицање широке употребе и размјене геопросторних информација коришћењем геопросторних интернет услуга; 
 • Координација свих активности везаних за ГИС у сливу ријеке Саве са релевантним активностима на нивоу слива ријеке Дунав, 
 • Помоћ у изради извештаја и мапа захтијеваних од Сталних стручних група Савске Комисије у складу са њиховим специфичним задацима; 
 • Помоћ и давање смјерница у вези са другим системима Савске комисије, као што су Хидролошки информациони систем и Систем за предвиђање и упозоравањe на поплаве у сливу ријеке Саве; 
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за ГИС,  
 • Припрема, према потреби, пројектних приједлога за подршку задацима групе, 
 • Пружање информација и смјерница сталним и ад хок стручним групама, потребним за извршавање задатака у оквиру њихових мандата у вези са ГИС-ом, 
 • Именовање и предлагање квалификованих извођача одређених активности повезаних са ГИС-ом. То може бити или ПЕГ ГИС или спољни партнер, ако они нису у сукобу са правилима Савске Комисије која регулишу таква питања, 
 • Предлагање Савској комисији успостављања временски ограничених радних група, када је то потребно, са циљем рјешавања специфичних питања и усмјеравање рада групе основане на бази свог приједлога,
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјераних од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:


 
Хајрудин Мичивода, члан  
Небојша Николић, члан 
Никола Ристић, члан 
Маја Радић, замјеница члана
Република Хрватска:
 
Сандра Штурлан Поповић, чланица  
Тијана Росандић, замјеница члана
Република Србија:

 
Мерита Борота, чланица
Зоран Вучковић, члан
Милан Његомир, члан
Огњен Радуновић, замјеник члана
Александар Дробњак, замјеник члана
Татјана Допуђа, национални експерт
Дарко Јарамаз, национални експерт
Република Словенија:

 
Блаж Покершник, члан 
Примож Коговшек, замјеник члана 
Маја Крегар, замјеница члана 

Предсједавајући: Никола Цвјетковић, Секретаријат Савске комисије 
Замјеник предсједавајућег: Душко Исаковић, Секретаријат Савске комисије