Историја

2001 Четири земље слива ријеке Саве – Босна и Херцеговина, Савезна Република Југославија, Република Хрватска и Република Словенија, у циљу сарадње у правцу одрживог управљања водама, ушле су у процес познат као Савска иницијатива, и потписале "Писмо намјере" о покретању заједничких активности везаних за ријеку Саву и њене притоке. 
Основна идеја Савске иницијативе садржана у "Писму намјере" била је да се успостави одговарајући институционални оквир за прекограничну сарадњу који ће осигурати одрживу употребу, заштиту и управљање водним ресурсима у сливу ријеке Саве и тиме омогућити "боље услове живота и подизање стандарда у региону"
2002  Државе из слива Саве, свјесне великих политичких, економских и друштвених промјена које су се десиле у региону прихватају идеју о сарадњи ка одрживом развоју, коришћењу, заштити и управљању водним ресурсима у сливу ријеке Саве. Прихватајући тај изазов, успијевају да закључе Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (FASRB), јединствени међународни споразум, који у себи интегрише све аспекте управљања водама и оснују заједничку Међународну комисију за слив ријеке Саве (Савска комисија) ради имплементације FASRB-а.
2003  Почиње са радом Привремена Савска комисија, привремено заједничко тијело, са главним циљем да се припреме сви потребни кораци за успоставу сталне Савске комсије по ступању на снагу ФАСРБ-а. 
2004  ФАСРБ ступа на снагу 
2005  Прва конститутивна сједница Савске Комисије. 
2006  Почиње са радом стални Секретаријат Савске комисије.
2020 Савска комисија прославља  15 година успјешне сарадње.
Процес Савске иницијативе 
Активност / Догађај Датум
Покретање Иницијативе  Јун 2001.
Потписивање Писма намјере о сарадњи
29.новембар.2001 .  
Сарајево, Босна и Херцеговина
Потписивање ФАСРБ-а  03.децембар 2002. 
Крањска Гора, Словенија
Привремена Сава комисија почиње са радом 12.март. 2003.
Брисел, Белгија
Ступа на снагу ФАСРБ 29. децембар 2004.
Конститутивна сједница Савске Комисије   27-29. јун 2005.
Загреб, Хрватска
Почиње са радом Секретаријат Савске Комисије 09. јануар 2006. 
Загреб, Хрватска