Нацрт за израду Стратегије прилагођења на климатске промене

Почетак/Крај: 1. јун 2017. - 31. јануар 2018.

Финансирано од: Министарство еколошке и инклузивне транзиције Републике Француске

Documents in attachment

Преглед стратегије прилагодбе клими и приоритетних мера за слив реке Саве