Друга фаза подршке владе САД савским земљама

Почетак/Крај: 1. децембар 2014. - 18. мај 2018.

Финансирано од: Влада САД-а

Главна постигнућа

  • Прикупљени хидролошки и метеоролошки подаци неопходни за калибрацију модела: подаци временске серије за период 2009-2014; подаци о 13 брана и акумулација; подаци о 7 устава; подаци о каналима и пумпним станицама
  • ХЕЦ-ХМС хидролошки модел слива реке Саве развијен и достављен релевантним институцијама
    • одржана радионица о хидролошком моделирању, у Загребу 2.-3.3.2017.
  • ХЕЦ-РАС хидраулички модел реке Саве и њених главних притока развијен и достављен релевантним институцијама
    • нова речна геометрија добијена кроз прикупљање података на основи ЛиДАР технологије
    • одржана радионица о хидрауличком моделирању, у Загребу 15.-17.5.2018.
  • Набављена информатичка опрема неопходна за испоруку резултата претходно описаних активности, као и за функционисање Сава ФФWС-а. IT опрема (хардвер и софтвер) испоручена је релевантним институцијама (укупно 19) у децембру 2017. године, док су сервери Сава ФФWС-а успешно инсталисани у пет Сава ФФWС хостинг организација.

Documents in attachment

Сава HEC-HMS модел - Технички извjештај
Сава HEC-RAS модел - Технички извjештај