Студија изводљивости и пројектна документација за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу реке Саве

Почетак/Крај: 1. децембар 2007. - 1. јул 2008.

Финансирано од: Савска комисија

Documents in attachment

Извршни сажетак