Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Предлог успоставе система за праћење наноса за слив реке Саве

Почетак/Крај: 1. децембар 2014. - 30. октобар 2015.

Финансирано од: УНЕСЦО Регионална канцеларија из Венеције

Главна постигнућа
  • утврђивање стратешких и специфичних циљева система мониторинга наноса и размене података
  • преглед постојећих података мониторинга наноса и техничких међународних стандарда и техника праћења и процене њихове примене у сливу реке Саве
  • успостављање функционалности Сава Геопортала за размену података о наносу 
  • радионица о мониторингу наноса одржана у рујну 2015.

Documents in attachment

Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Предлог успоставе система за праћење наноса за слив реке Саве