Заједнички акциони план

Са циљем да допринесе убрзању економског развоја у сливу реке Саве, Међународна комисија за слив реке Саве (Савска Комсија), израдила је уз подршку Светске банке, Заједнички акциони план за слив реке Саве 2017. године. Заједничка изјава представника држава Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ) и Црне Горе о Плану активности и кључним тачкама за слив реке Саве као катализатор за сарадњу у региону, потписана је 15.06.2017. године.
 
У складу са Заједничким акционим планом, Савска комисија координира активности економске интеграције региона у приоритетним областима:
  • Приоритетна област 1: Јачање планирања у сливу реке Саве ради убрзања економских интеграција и улагања,
  • Приоритетнa област 2: Побољшање пловности водног пута реке Саве,
  • Приоритетна област 3: Побољшање управљања поплавама и мониторинг,
  • Приоритетна област 4: Развој одрживог речног туризма,
  • Приоритетна област 5: Заштита животне средине и прилагођење на климатске промене.

Заједнички акциони план усмерава пут и служи као катализатор за економску интеграцију и сарадњу у региону, доприносећи напорима држава Страна и Црне Горе да обезбеде одрживи економски развој у сливу Саве.
Заједнички акциони план представља активности које прате имплементацију одредби Декларације са Шестог састанка Страна ФАСРБ-а (Београд, 1 јун 2016.) и даје директан допринос имплементацији процеса Берлин-Беч-Париз-Трст.